Tilkobling og feilsøk av Get box HD PVR

Generell informasjon HD PVR:

 • Dimensjoner: Høyde 72mm, Bredde 335mm, Dybde 270mm
 • Vekt: 3Kg
 • Harddisk-størrelse: 250GB Tunere: 2
 • Tilkoblinger:
  • ANT IN (Inngang til Coax)
  • HDMI (bilde og lyd, HD)
  • Scart (bilde og lyd, analog)
  • Komponent (kun bilde, HD)
  • Analog lyd (stereo)
  • Digital Lyd S/PDIF (Digital Sorround)

Tips til feilsøking av tilkopling

Coax antenneleding:

 • Antenneledning bør ikke være lenger enn 10 meter lang.
 • Ledningen skal helst være trippelskjermet coax levert av leverandør (Nokab/Get). Blir ikke anbefalingene fulgt kan det føre til hakking på noen/ alle kanaler. Ved alt for mye signaltap kan også dekoder miste signalet helt (svart skjerm)
 • Antenneledning skal sitte godt i antenneuttak og skrus godt fast til dekoder med f-connector.
 • Antenneledningen skal helst ikke bøyes over 90 graders vinkel eller dras hardt i.
 • Hold helt ved enden av kabel når denne skal tas inn og ut av antenneuttak.
 • Ønsker kunde analoge signaler på TV i tillegg til digitale kan en ekstra antenneledning kobles fra ”Loop Out” til inngang på TV.

Tilkobling til TV:

 • Ved bruk at Komponent eller DVI overgang må kunde også benytte en lydkabel til TV eller anlegg.
 • Kundens TV må være innstilt på riktig kanal for at TV skal vise bilde og lyd fra dekoder. Kanalen kan for eksempel hete: HDMI, Source, AV, EXT, Video, 0 med mer.
 • Kortet skal i dekoder med gul side opp og pil inn.
 • Pass på at du bruker riktig display. Bytter du til Top-display mens dekoder ligger vanlig på gummiføttene vil ikke dekoder motta signal fra fjernkontroll.
 • Enkel måte å finne ut om du har koblet dekoder til TV riktig er å trykke på OK eller Exit knappen på fjernkontrollen. Kommer menyen opp, er alt koblet til riktig. (menyen kommer alltid opp, selv om dekoder ikke mottar signaler)

Nytting informasjon:

 • Dekode rebootes ved å skru strømmen av og på, på baksiden av dekoder.
 • Dekoder settes i standby ved å trykke på Rød av og på knapp, på fjernkontroll eller front av dekoder
 • For å gjenopprette fabrikkinnstillingene på HD PVR gjøres følgende:
  1. Trykk inn Guide og OK på fronten av dekoder samtidig
  2. Når melding på skjermen dukker opp (Er du sikker du vil gjenopprette?), bekrefter vi med OK
  3. Så skal dekoder restartes (Reboot) med strømbryter på baksiden.

Signalverdiene sjekkes slik:

 1. Trykke OK eller Exit knappen for å komme inn på hovedmenyen
 2. Velg Innstillinger, bekreft med OK
 3. Velg så Avansert oppsett, bekreft med OK.
 4. Angi PIN-kode (standard 0000), bekreft med OK
 5. Velg så Søkefrekvens i menyen, bekreft med OK
 6. Velg Søkefrekvens 2, bekreft med OK
 7. Søylene viser Signalstyrke og kvalitet. Begge skal være over 80%

Du kan lage sin egen favorittliste slik:

 1. Trykke OK eller Exit knappen for å komme inn på hovedmenyen
 2. Velg Innstillinger, bekreft med OK
 3. Velg Mine Kanaler
 4. Her kan kunde velge de kanalene de ønsker å ha som «dine kanaler» (favoritter). Velg kanalene ved å trykke på OK knappen. Trykk så den blå tasten på fjernkontrollen når listen skal lagres.
 5. Kunde kan lett få tilgang til sin favorittliste ved å trykke hurtigtasten Mine kanaler på fjernkontrollen.

Opptak

 1. Du kan ta opp programmet du ser på ved å trykke på opptaksknappen på fjernkontroll, eller via EPG. Alle opptak vil legge seg på harddisken under Mitt Arkiv
 2. Via EPG: Trykk en gang på rød opptaksknapp for å ta opp programmet kun en gang, eller trykk 2 ganger for å ta opp hver gang programmet går.
 3. Ekstra viktige opptak kan låses med PIN-kode. Dekoder vil automatisk prioritere disse opptaka i tilfelle det oppstår en konflikt. (Konflikt = mer enn 2 opptak på samme tidspunkt)

For mer informasjon om funksjonene og menyinnstillingene vennligst se Bruksanvisningene.

Spørsmål og svar: http://www.get.no/web/kundesenter/sos/digital-TV

Enkel feilsøking

Her skal du få et par enkle tips på hvordan du kan prøve og feilsøke selv.

Kornete bilder(analog tv):

 • Bytt antenne kabel hvis du har det liggende.
 • Koble utenom videoen
 • Sjekk tv nr. 2 hvis du har det.

Dekoderen hakker(digital tv):

 • Bytt antenne kabel
 • Prøv og reboote dekoderen(starte på nytt)
 • Ta vekk galvansk skille hvis du har det.
 • Koble utenom video.

Ikke bilde eller lyd(digital tv):

 • Sjekk scart/hdmi kabel i dekoderen og tv.
 • Reboot dekoder

Internett faller ut:

 • Sjekk om coax-kabel er skrudd hard fast i modemet
 • Sjekk om splitter sitter ordentelig i kontakten.
 • Restart modem
 • Restart trådløs router hvis du har det.
 • Sjekk om lampen det står cable/online på lyser(lyser den, er modemet på nett, da ligger feilen etter modemet)
 • Bytt nettverkskabel.

Spørsmål & svar

BREDBÅND

Hvilke e-post servere bruker Get ?

 • Inngående (pop3/imap): mail.getmail.no
 • Utgående (SMTP): smtp.getmail.no

Er modemet online?

Kontroller at Cable/Online lampen på modemet lyser konstant. Dersom Cable/Online lampen blinker eller ikke lyser, er modemet ikke online, kontakt vårt kundesenter.

Modemet er online, men jeg kommer fortsatt ikke på nett!

 1. Benytter du trådløst nettverk kan dette ha mistet forbindelsen til din maskin eller trådløs base. Ta ut strømkabel på den trådløse routeren og la denne være ute i 30 sekunder før du kobler denne til igjen. Prøv nettilgangen på din PC igjen.
 2. Kontroller at nettverkskabel fra PC til Modem er tilkoblet (grønn lampe på nettverkskort skal lyse).
 3. Hvis du benytter flere maskiner om hverandre, kan IP-adressen være bundet opp mot nettverkskortet på den maskinen du brukte sist. Prøv å frigi IP-adressen på den andre maskinen.
 4. Ta ut strømkabel og la denne være ute i 30 sekunder før du kobler denne til igjen.
 5. Dersom du fortsatt skulle ha problemer, kontakt vårt kundesenter.

 


 

KABEL-TV

Har du snø på skjermen eller ingen signaler på TV’en?

 1. Sjekk om radioen fungerer (hvis denne er tilkoblet ditt antenneuttak)
 2. Kontroller at alle antennekabler er riktig tilkoblet.
 3. Kontroller strømtilførsel er riktig tilkoblet.
 4. Har du flere TV-apparater, se om feilen også gjelder disse
 5. Spør om naboen har det samme problemet.

Har du kanaler som kommer og går?

 1. Sjekk at alle antenne-ledninger er riktig tilkoblet
 2. Sjekk om feilen også gjelder naboen din

Er lyden borte når du skrur på TV’en?

 1. Sjekk at mutefunksjonen på TV/Dekoder ikke er satt i funksjon.
 2. Sjekk at Volumkontroll på TV/Dekoder ikke er avslått.
 3. Se om det samme problemet oppstår når du spiller av en video.

Har du Reflekser eller Skygger i bildet?

 1. Prøv å finjustere TV’en din (Se bruksanvisningen for ditt TV-apparat).
 2. Har du et T-ledd som splitter opp til flere TV-apparater, fjern denne.
 3. Spør om naboen har det samme problemet.

Hvordan får jeg tatt opp kodede kanaler på video?

Først må dekoderen være koblet til videoen. Deretter stiller du inn dekoderen på en kanal på videoen. Videospilleren vil da ta opp den kanalen dekoderen er stillt inn på.

Har du striper/persienner/bølger på TV’en din?

 1. Har du videospiller – koble denne utenom antenneuttaket.
 2. Prøv en annen apparatkabel
 3. Spør om naboen har det samme problemet.

Mangler du enkeltkanaler?

 1. Kontroller at kanalen(e) du mangler inngår i programpakken du abonnerer på.
 2. Se TV – frekvens oversikt og kontroller at ditt TV-apparat er stilt inn på korrekt frekvens.
 3. Spør om naboen har det samme problemet

Må jeg betale NRK lisens når jeg har kabel-TV?

Ja, det må du. Det må alle som har TV. Men NRK innhenter ikke informasjon om abonnementsforhold fra kabel-TV selskaper.

Har du kornete bilder?

 1. Bytt antenneledning, helst til en skjermtett antenneledning. Dette fordi støy fra luften (for eksempel radio eller tv-signaler i luften) kan forstyrre kanalene du mottat gjennom kabel-tv.
 2. Fjern eventuelle toveis fordelere.
 3. Juster bildet. Kontrast skal ikke være høyere en ca. 60%. Skarphet skaper også støy, og bør derfor ikke være mer enn ca 30-40%.

Har du spørsmål som gjelder betal-tv eller den digitale dekoderen, se under support betal-tv. Er det fortsatt problemer, ta gjerne kontakt på 67 06 15 19.

 


 

Målsetting

NOKAB’s målsetting er å tilby et bredt utvalg av kvalitetsprodukter til rimelige priser. Vi har også satt oss som mål å tilby bedre service enn våre konkurrenter. Gjennom NOKAB’s lokale tilhørlighet er du sikret en god service og support fra vårt lokalkjente serviceapparat.

Våre bredbåndsnett

NOKAB har bygget et høyhastighets HFC bredbåndsnett med samme teknologi som de aller største aktørene i Europa. Alle hovedlinjer i nettet er byttet ut slik at signalene i nettet distribueres via fiberoptiske kabler.

Dette innebærer at vi kan sende perfekte signaler i vårt nett over lange avstander. Allerede i dag får våre abonnenter disse signalene rett inn i de eksisterende TV kontaktene.

Bredbånd, Digital-TV, Analog TV og Radio – alt dette transporteres inn til din husstand via TV-kabelen, dermed slipper våre abonnenter fordyrende tilkoblingskostnader. Velg Bredbånd, Digital-TV og IP telefoni produkter fra NOKAB’s hypermoderne og meget raske bredbåndsnett.

Service & support

NOKAB’s serviceteam vil gjøre sitt ytterste for at dere i fremtiden skal være fornøyd med oss som leverandør.

Support og service

Support og service apparatet gir support og veiledning på henvendelser mellom kl 08:00 – 16.00 mandag – fredag. I denne perioden kan vi etter avtale yte service på stedet.

Vakttjeneste

 • NOKAB’s vakttjeneste gir også support og veiledning på alle dager fra 16.00 til 21.30
 • Vakttelefonen med utrykning er betjent mellom kl. 16:00 – 21:30
 • Dersom kunden ønsker utvidet service, avtales dette i hvert tilfelle.

Gjennom NOKAB lokale tilhørlighet er du sikret en god service og support fra lokalkjente folk. Våre kunder kan kontakte vårt support/helpdesk og serviceapparat på en rask og enkel måte via telefon og E-post. Her kan man få hjelp med linjer, Epost, samt svar på annen teknisk brukerinfo.