BREDBÅND

Hvilke e-post servere bruker Get ?

 • Inngående (pop3/imap): mail.getmail.no
 • Utgående (SMTP): smtp.getmail.no

Er modemet online?

Kontroller at Cable/Online lampen på modemet lyser konstant. Dersom Cable/Online lampen blinker eller ikke lyser, er modemet ikke online, kontakt vårt kundesenter.

Modemet er online, men jeg kommer fortsatt ikke på nett!

 1. Benytter du trådløst nettverk kan dette ha mistet forbindelsen til din maskin eller trådløs base. Ta ut strømkabel på den trådløse routeren og la denne være ute i 30 sekunder før du kobler denne til igjen. Prøv nettilgangen på din PC igjen.
 2. Kontroller at nettverkskabel fra PC til Modem er tilkoblet (grønn lampe på nettverkskort skal lyse).
 3. Hvis du benytter flere maskiner om hverandre, kan IP-adressen være bundet opp mot nettverkskortet på den maskinen du brukte sist. Prøv å frigi IP-adressen på den andre maskinen.
 4. Ta ut strømkabel og la denne være ute i 30 sekunder før du kobler denne til igjen.
 5. Dersom du fortsatt skulle ha problemer, kontakt vårt kundesenter.

 


 

KABEL-TV

Har du snø på skjermen eller ingen signaler på TV’en?

 1. Sjekk om radioen fungerer (hvis denne er tilkoblet ditt antenneuttak)
 2. Kontroller at alle antennekabler er riktig tilkoblet.
 3. Kontroller strømtilførsel er riktig tilkoblet.
 4. Har du flere TV-apparater, se om feilen også gjelder disse
 5. Spør om naboen har det samme problemet.

Har du kanaler som kommer og går?

 1. Sjekk at alle antenne-ledninger er riktig tilkoblet
 2. Sjekk om feilen også gjelder naboen din

Er lyden borte når du skrur på TV’en?

 1. Sjekk at mutefunksjonen på TV/Dekoder ikke er satt i funksjon.
 2. Sjekk at Volumkontroll på TV/Dekoder ikke er avslått.
 3. Se om det samme problemet oppstår når du spiller av en video.

Har du Reflekser eller Skygger i bildet?

 1. Prøv å finjustere TV’en din (Se bruksanvisningen for ditt TV-apparat).
 2. Har du et T-ledd som splitter opp til flere TV-apparater, fjern denne.
 3. Spør om naboen har det samme problemet.

Hvordan får jeg tatt opp kodede kanaler på video?

Først må dekoderen være koblet til videoen. Deretter stiller du inn dekoderen på en kanal på videoen. Videospilleren vil da ta opp den kanalen dekoderen er stillt inn på.

Har du striper/persienner/bølger på TV’en din?

 1. Har du videospiller – koble denne utenom antenneuttaket.
 2. Prøv en annen apparatkabel
 3. Spør om naboen har det samme problemet.

Mangler du enkeltkanaler?

 1. Kontroller at kanalen(e) du mangler inngår i programpakken du abonnerer på.
 2. Se TV – frekvens oversikt og kontroller at ditt TV-apparat er stilt inn på korrekt frekvens.
 3. Spør om naboen har det samme problemet

Må jeg betale NRK lisens når jeg har kabel-TV?

Ja, det må du. Det må alle som har TV. Men NRK innhenter ikke informasjon om abonnementsforhold fra kabel-TV selskaper.

Har du kornete bilder?

 1. Bytt antenneledning, helst til en skjermtett antenneledning. Dette fordi støy fra luften (for eksempel radio eller tv-signaler i luften) kan forstyrre kanalene du mottat gjennom kabel-tv.
 2. Fjern eventuelle toveis fordelere.
 3. Juster bildet. Kontrast skal ikke være høyere en ca. 60%. Skarphet skaper også støy, og bør derfor ikke være mer enn ca 30-40%.

Har du spørsmål som gjelder betal-tv eller den digitale dekoderen, se under support betal-tv. Er det fortsatt problemer, ta gjerne kontakt på 67 06 15 19.

 


 

Målsetting

NOKAB’s målsetting er å tilby et bredt utvalg av kvalitetsprodukter til rimelige priser. Vi har også satt oss som mål å tilby bedre service enn våre konkurrenter. Gjennom NOKAB’s lokale tilhørlighet er du sikret en god service og support fra vårt lokalkjente serviceapparat.

Våre bredbåndsnett

NOKAB har bygget et høyhastighets HFC bredbåndsnett med samme teknologi som de aller største aktørene i Europa. Alle hovedlinjer i nettet er byttet ut slik at signalene i nettet distribueres via fiberoptiske kabler.

Dette innebærer at vi kan sende perfekte signaler i vårt nett over lange avstander. Allerede i dag får våre abonnenter disse signalene rett inn i de eksisterende TV kontaktene.

Bredbånd, Digital-TV, Analog TV og Radio – alt dette transporteres inn til din husstand via TV-kabelen, dermed slipper våre abonnenter fordyrende tilkoblingskostnader. Velg Bredbånd, Digital-TV og IP telefoni produkter fra NOKAB’s hypermoderne og meget raske bredbåndsnett.

Publisert 4. juni, 2015