Radio

Over 20 radiokanaler

Nokab distribuerer over 20 radiokanaler i vårt kabelnett. Disse kanalene distribueres sammen med TV-Grunnpakken. Radiokanalene får du inn direkte gjennom kabeluttaket og du oppnår meget bra lydkvalitet. Det ligger også over 50 digitale radiokanaler i digital grunnpakke via dekoderen.

get radiofrekvenser