Radio

Radio via din Getboks

På Get-boksen finner du de riksdekkende norske radiokanalene i tillegg til en del kommersielle radiokanaler.

For å høre på radio åpner du hovedmenyen, velger TV, bla en til venstre og trykk på OK. Velg kanalen du vil høre på, og trykk på OK igjen.

Lokale radiokanaler er ikke tilgjengelig via antenneuttaket etter at FM-nettet ble slukket.