Vi støtter lokale helter!

NOKAB er opptatt av lokalmiljøet, og støtter lag og organisasjoner.

NOKAB har i mange år støttet idrett, kultur og frivillighet i Nittedal. I 2016 støttet vi organisasjoner i lokalmiljøet med hele 1,5 millioner kroner.